O nás

    O nás

 

Naša spoločnosť sa zaoberá kompletným návrhom objektov rôzneho druhu a ich následnou realizáciou vrátane vybavenia interiérov. Pri tvorbe týchto projektov zohľadňujeme požiadavky klienta, kde hľadáme rovnováhu medzi jeho potrebami, možnosťami a taktiež okolitým prostredím, v ktorom sa daný projekt bude nachádzať. Naším cieľom je vytvoriť autentické, inovatívne a plne funkčné riešenia.

   

 

   Variabilita architektonických služieb

 

Okrem montovaných domov sa v našom portfóliu nachádzajú
aj bytové výstavby, zariadenia občianskej vybavenosti či
urbanistické projekty. Zaoberáme sa aj rekonštrukciou a
riešeniami interiérov, ktoré spracovávame a realizujeme
v rôznych rozsahoch. Každý návrh je výzvou zlepšiť prostredie
pre život a vytvoriť priestor s jedinečnou atmosférou. Naša
spoločnosť má skúsenosti a kompetencie viesť projekt od
prvej ideovej skice cez všetky vypracovania projektovej
dokumentácie, vybavenia stavebného povolenia, detailnej
realizácie až po finálne odovzdanie stavby klientovi.

 

Ing. arch. Lýdia Janíková – hlavný architekt
tel.: +421 903 624 421
e-mail: lydia.janikova@golfinter.sk

 

Ing. Martin Brejčák – projektový manažér
tel.: +421 903 993 008
e-mail: brejcak.m@gmail.com

Ing. arch. Tomáš Heinsch – junior architekt
tel.: +421 904 345 472
e-mail: tominoheinsch@gmail.com