O nás

O nás

Naša spoločnosť sa zaoberá kompletným návrhom objektov rôzneho druhu a ich následnou realizáciou vrátane vybavenia interiérov. Pri tvorbe týchto projektov zohľadňujeme požiadavky klienta, kde hľadáme rovnováhu medzi jeho potrebami, možnosťami a taktiež okolitým prostredím, v ktorom sa daný projekt bude nachádzať. Naším cieľom je vytvoriť autentické, inovatívne a plne funkčné riešenia.

VARIABILITA ARCHITEKTONICKÝCH SLUŽIEB

Okrem montovaných domov sa v našom portfóliu nachádzajú
aj bytové výstavby, zariadenia občianskej vybavenosti či
urbanistické projekty. Zaoberáme sa aj rekonštrukciou a
riešeniami interiérov, ktoré spracovávame a realizujeme
v rôznych rozsahoch. Každý návrh je výzvou zlepšiť prostredie
pre život a vytvoriť priestor s jedinečnou atmosférou. Naša
spoločnosť má skúsenosti a kompetencie viesť projekt od
prvej ideovej skice cez všetky vypracovania projektovej
dokumentácie, vybavenia stavebného povolenia, detailnej
realizácie až po finálne odovzdanie stavby klientovi.