2009 Hotel Borovica ****

2009 Hotel Borovica ****

Riešenie interiérových priestorov v hoteli Borovica **** na Štrbskom Plese.

Tento dokument podlieha autorskoprávnej ochrane architektonického diela podľa zákona č. 185/2015 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon). Tento dokument je duševným vlastníctvom spoločnosti IN Line s.r.o. Akékoľvek rozmnožovanie jeho časti alebo celku, alebo využitie obsahu tretími osobami je povolené len so súhlasom majiteľa spoločnosti IN Line s.r.o.