2016 05 TRENDY BÝVANIE

Vidiecka nostalgia v centre hlavného mesta. Interiér